Khác biệt giữa các bản “Hệ thính giác”

App
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:07.4086260 using AWB)
(App)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
}}
 
'''Hệ thính giác''' là [[hệ giác quan]] cảm nhận từ [[thính giác]]. Hệ thính giác bao gồm [[tai]] và các phần thính giác thuộc [[Hệ giác quan ở cá|hệ giác quan]].
 
== Tham khảo ==
 
== Liên kết ngoài ==
*
* {{chú thích sách|title=Neuroscience Online, the Open-Access Neuroscience Electronic Textbook|publisher=The University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth)|url=http://neuroscience.uth.tmc.edu/s2/chapter13.html|author=Lincoln Gray|accessdate=ngày 27 tháng 4 năm 2014|chapter=Chapter 13: Auditory System: Pathways and Reflexes}}
 
{{Hệ giác quan}}
Người dùng vô danh