Khác biệt giữa các bản “Bóng đá tại Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1965”