Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Kon Tum”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
! width="15%" align="center"|Thời gian quản nhiệm
! width="35%" align=center | Ghi chú
 
|-bgcolor=#eff0ff
! colspan="4" align="center"| Hạt Đại diện Tông tòa Kon Tum
 
|-bgcolor=#FFE8E8
| 1 †
| 3 †
| [[Paul-Léon Seitz]] Kim
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]] 1952-1960<br>[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1960-1975
|
 
|-bgcolor=#eff0ff
! colspan="4" align="center"| Giáo phận Kon Tum
 
|-bgcolor=#FFE8E8
| †
| [[Paul-Léon Seitz]] Kim
| [[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1960-1975
|
|-bgcolor=#FFE8E8
| 4 †
| [[Alexis Phạm Văn Lộc]]
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]] Tháng 3-tháng 10/1975<br>[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1975-1995
| Giám mục phó<br>Giám mục chính tòa
|-