Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Thái Bình”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
==Các đời Giám mục quản nhiệm==
 
{| class="prettytable sortable"
{| class="wikitable"
|-
! width="2%" align="center"|STT
! width="4038%" align="center"|Tên
! width="1520%" align="center"|Thời gian quản nhiệm
! align=center | Ghi chú
 
|-bgcolor=#eff0ff
! colspan="4" align="center"| Hạt Đại diện Tông tòa Thái Bình
 
|-bgcolor=#FFE8E8
| 1 †
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]] 1942-1955
| [[Dòng Ða Minh]] [[Tây Ban Nha]]
|-
| *
| ''Trống tòa''
| 1955-1959
|
|-bgcolor=#FFE8E8
| 3 †
| [[Đa Minh Đinh Đức Trụ]]
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]] 1960<br>[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1960-1982
|-
 
|-bgcolor=#eff0ff
! colspan="4" align="center"| Giáo phận Thái Bình
|-bgcolor=#FFE8E8
| *
| [[Đa Minh Đinh Đức Trụ]]
| [[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1960-1982
|
|-bgcolor=#FFE8E8