Khác biệt giữa các bản “Quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam”

* Phó Tư lệnh: [[Thiếu tướng]] [[Phạm Thành Tâm]]
* Phó Tư lệnh: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Xuân Dắt]]
* Phó Tư lệnh: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Hồng Hải (thiếu tướng 2017)|Nguyễn Hồng Hải]]
* Phó Chính ủy: [[Thiếu tướng]] [[Đoàn Thanh Xuân]]
 
* 3.2016- nay, [[Phạm Thành Tâm]] (1960), [[Thiếu tướng]] (2016), nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 9<ref>{{Chú thích web|url=http://viettimes.vn/danh-sach-18-tuong-linh-si-quan-trung-cu-quoc-hoi-khoa-14-60811.html|tiêu đề=Danh sách 18 tướng lĩnh, sĩ quan trúng cử Quốc hội khóa 14}}</ref>
* 6.2016-nay, [[Nguyễn Xuân Dắt]], [[Thiếu tướng]] (2016), nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baclieu.gov.vn/tintuc/default.aspx?Source=%2Ftintuc&Category=Tin+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&ItemID=7293&Mode=1|tiêu đề=Gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp nghỉ hưu nhân Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam}}</ref>
* 2017-nay, [[Nguyễn Hồng Hải (thiếu tướng 2017)|Nguyễn Hồng Hải]], [[Thiếu tướng]] (2017), nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9<ref>{{Chú thích web|url=http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-5-co-quan-343399.html|tiêu đề=Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 cơ quan}}</ref>
 
== Phó Chính ủy qua các thời kỳ ==