Khác biệt giữa các bản “Tiếng Albania”

(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Người dùng vô danh