Khác biệt giữa các bản “Warner Music Group”

không có tóm lược sửa đổi
|image_caption =
|owner = [[Warner Bros.]]<br>{{small|(1958–1967)}}<br>[[Warner Bros.-Seven Arts]]<br>{{small|(1967–1969)}}<br>[[Kinney National Company]]<br>{{small|(1969–1972)}}<br>[[Warner Communications]]<br>{{small|(1972–1990)}}<br>[[Time Warner]]<br>{{small|(1990–2001, 2003–2004)}}<br>[[Time Warner|AOL Time Warner]]<br>{{small|(2001–2003)}}<br>[[Independent business|Independent]]<br>{{small|(2004–2011)}}<br>[[Access Industries]]<br>{{small|(2011–nay)}}
[[Warner Vietnam]]<br>{{small|(2018 - nay)}}<br>
|company_slogan =
|foundation = 1958 (dưới tên [[Warner Bros. Records]])
Người dùng vô danh