Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cá ông chuông”

n
n (VietLong đã đổi Cá giả hổ kình thành Cá ông chuông: tên đúng dùng ở Việt Nam)
[[Thể loại:Động vật Iran]]
[[Thể loại:Động vật Thái Bình Dương]]
[[Thể loại:Động vật lớn Ấn-Âu]]
[[Thể loại:Động vật được mô tả năm 1846]]
[[Thể loại:Cá voi châu Úc]]