Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kế hoạch 5 năm 1961–1965 (Việt Nam)”

nối 1 liên kết trang
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(nối 1 liên kết trang)
 
==Ngừng trệ==
Ngày 7/02/1965, Mỹ gây [[chiến tranh phá hoại]] miền Bắc lần thứ nhất, miền Bắc chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế cho phù hợp với điều kiện chiến tranh.
==Ý nghĩa==
Thắng lợi của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965) được nhận xét là đưa "miền Bắc nước ta tiến những bước dài chưa từng thấy (…) đất nước xã hội con người đều đổi mới"<ref>Hồ Chí Minh, Toàn Tập, tập 11, trang 224</ref>.