Khác biệt giữa các bản “Hạn hán”

===Nguyên nhân chủ quan===
Do con người gây ra:
* Tình trạng phá rừng bừa bãi làm mất nguồn nước ngầm dẫn đến cạn kiệt nguồn nước;
 
-* TìnhViệc trạngtrồng phácây rừngkhông bừaphù bãihợp, vùng ít nước cũng trồng cây cần nhiều nước (như lúa) làm mấtcho nguồnviệc sử dụng nước ngầmquá nhiều, dẫn đến việc cạn kiệt nguồn nước;
-* Công tác quy hoạch sử dụng nước, bố trí công trình không phù hợp, làm cho nhiều công trình không phát huy được tác dụng... Vùng cần nhiều nước lại bố trí công trình nhỏ, còn vùng thiếu nước (nguồn nước tự nhiên) lại bố trí xây dựng công trình lớn...
 
* Tình trạng [[chăn thả quá mức]] làm xói mòn đất, thảm thực vật
- Việc trồng cây không phù hợp, vùng ít nước cũng trồng cây cần nhiều nước (như lúa) làm cho việc sử dụng nước quá nhiều, dẫn đến việc cạn kiệt nguồn nước;
 
- Công tác quy hoạch sử dụng nước, bố trí công trình không phù hợp, làm cho nhiều công trình không phát huy được tác dụng... Vùng cần nhiều nước lại bố trí công trình nhỏ, còn vùng thiếu nước (nguồn nước tự nhiên) lại bố trí xây dựng công trình lớn...
 
==Phân loại==