Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Tuyenduong97”

 
===Đồng ý===
#{{OK}} Dĩ nhiên là đồng ý 100%. [[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 14:36, ngày 6 tháng 9 năm 2018 (UTC)
 
===Không đồng ý===