Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước”

Không có tóm lược sửa đổi
{{Quote|text=Kể từ khi vốn độc quyền chiếm lĩnh thế giới, nó đã giữ phần lớn nhân loại trong nghèo đói, chia tất cả lợi nhuận giữa các nhóm các nước mạnh nhất. Tiêu chuẩn sống ở những quốc gia này dựa trên sự nghèo đói cùng cực của các quốc gia chúng ta.|sign=[[Che Guevara]], 1965<ref>[http://www.marxists.org/archive/guevara/1965/02/24.htm At the Afro-Asian Conference in Algeria] by Che Guevara, Delivered at the Second Economic Seminar of Afro-Asian Solidarity in Algiers, Algeria - on ngày 24 tháng 2 năm 1965</ref>}}Ý nghĩa chính trị chiến lược của lý thuyết cho người Mác-Lênin, vào cuối thời kỳ Joseph Stalin và sau đó, là phong trào lao động nên hình thành liên minh dân chủ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản với các tầng lớp trung lưu tiến bộ và doanh nghiệp nhỏ, chống lại nhà nước và doanh nghiệp lớn (gọi tắt là "độc quyền"). Đôi khi liên minh này còn được gọi là "liên minh chống độc quyền".
 
== Học thuyết NeoTân TrotskyistTrotsky ==
Tuy nhiên, trong học thuyết TrotskyistTrotsky, một liên minh như vậy đã bị từ chối vì dựa trên chiến lược sai lệch về mặt trận phổ biến, hoặc về cơ hội chính trị, không tương thích với cuộc cách mạng vĩnh viễn hoặc nguyên tắc hành động chính trị độc lập.
 
Nhà nước trong các xã hội kiểu Xô viết đã được các Neonhững Trotskyistngười theo chủ nghĩa tân Trotsky xác định lại là nhà tư bản độc quyền nhà nước. Không có sự khác biệt, theo quan điểm của họ, giữa phương Tây và phương Đông về vấn đề này. Do đó, một số loại cuộc cách mạng chống quan liêu được cho là bắt buộc, nhưng các nhóm Trotskyist khác nhau cãi nhau về hình thức cuộc cách mạng như thế sẽ cần phải thực hiện, hoặc có thể thực hiện.
 
Một số Trotskyistsngười theo chủ nghĩa Trotsky tin rằng cuộc cách mạng chống quan liêu sẽ xảy ra một cách tự nhiên, chắc chắn và tự nhiên, những người khác tin rằng nó cần phải được tổ chức - mục đích là thiết lập một xã hội thuộc sở hữu và điều hành bởi tầng lớp lao động. Theo cácnhững người Neotân TrotskyistTrotsky, Đảng Cộng sản không thể đóng vai trò chủ đạo của nó, bởi vì nó không đại diện cho lợi ích của tầng lớp lao động.
 
== Thị trường vô chính phủ ==
170

lần sửa đổi