Khác biệt giữa các bản “Quân hàm Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Hệ thống danh xưng các cấp bậc quân hàm Việt Nam được đặt ra tương đối hoàn chỉnh từ năm 1946, nguyên thủy dựa theo hệ thống quân hàm của quân đội Nhật. Về kiểu dáng tham chiếu đến hệ thống quân hàm của Quân đội Pháp. Năm 1958, hệ thống quân hàm của Quân đội nhân dân Việt Nam được thay đổi và sử dụng gần như ổn định từ đó đến nay.
 
Hiện tại, về cơ bản, hệ thống Quân hàm Việt Nam không có quân hàm cấp [[Nguyên soái]], [[Thống chế]] hoặc [[Thống tướng]] như một số nước. Cấp Chuẩn tướng cũng không tồn tại trong hệ thống quân hàm này. Ngược lại, các cấp Thượng tướng, Thượng tá hay Thượng úy của Việt Nam hiện nay lại không tồn tại trong quân đội nhiều nước. Vì vậy, để so sánh cấp bậc tương đương giữa Việt Nam và các quốc gia khác, người ta thường dùng [[Quândanh hàm Quân đội Việt Nam và một số quốc gia|Bảng so sánhsách quân hàm tương đương]].[[Tập tin:Vietnam People's Army signal.jpg|nhỏ|196x196px|Quân huy Quân đội nhân dân Việt Nam]]
==Hệ thống Cấp bậc quân hàm Quân đội nhân dân Việt Nam==