Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước”

 
== Các phiên bản của học thuyết ==
Các phiên bản khác nhau của ý tưởng này được xây dựng bởi các nhà kinh tế của [[Đảng Cộng sản Liên Xô]] ([[Eugen Varga]]), Đảng Cộng sản Xã hội chủ nghĩa Đông Đức, [[Đảng Cộng sản Pháp]] (Paul Boccara), [[Đảng Cộng sản Anh]] (Ben Fine và Laurence Harris), và [[Đảng Cộng sản Hoa Kỳ]] của Mỹ (Victor Perlo).
 
== Ý nghĩa chính trị ==
170

lần sửa đổi