Khác biệt giữa các bản “FX”

Ngày 1 tháng giêng năm 2012, chương trình đã được chia thành hai 12 giờ khối: chính của nó trình lịch, từ 3:00 giờ sáng đến 3:00 chiều, giờ địa Phương, đã là một thương mại-miễn phí khối giữ lại những phim cũ từ 20th Century Fox thư viện. Một khối từ 3:00 chiều đến 3:00 giờ sáng Phương Đông và một phần lớn quảng cáo phiên bản hỗ trợ tiến hành một mở rộng đá gần đây phim từ Fox và một số khác hãng phim, mà là nhắm vào khán giả từ 12 và 49.
 
Vào Ngày 27, 2013, Fox Entertainment Group thông báo rằng Fox  sẽ được hoàn toàn đổi tên dưới FXM tên và format.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.fxx.com/FX-FXX-FXM-Press_Release.pdf|tiêu đề=FX-FXX-FXM Press Release|ngày truy cập=29 March 2013|nhà xuất bản=News Corp.}}</ref> Kênh Phim truyện trở thành chính hiệu cho các kênh vào tháng chín, 2013; bộ phim kinh điển khối giữ lại Fox Kênh Phim tên cho đến tháng 9 năm 2014, khi các khối (mà vẫn giữ được một thương mại-miễn phí dạng) đã được đổi tên thành ''CỐNG cổ Điển''.
 
=== [[FXX]] ===
Người dùng vô danh