Khác biệt giữa các bản “Phần Lan”

không có tóm lược sửa đổi
* {{TĐBKVN|36507}}
* {{Britannica|207424|Finland}}
* [https://finland.fi/ This is FINLAND]
* [http://www.finlandlive.info/ Finlandlive.info] - Finland Travel Forum
 
{{Kiểm soát tính nhất quán}}