Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độc lập”

Sửa chính tả
n (clean up)
(Sửa chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng iOS
'''Độc lập '''là quyền bất khả xâm phạm của một [[đất nước]], một [[quốc gia]] bởi chính người dân sinh sống ở đó, có nghĩa là có [[chủ quyền tối cao]].
 
Khái niệm "độc lập" có ý nghĩa tương phản với "nô dịch" (sự khuất phục). Khái niệm nô dịch chỉ một vùng lãnh thổ chịu sự điều khiển về [[chính trị]] và [[quân sự]] của mộtmộtv [[chính quyền]] ở bên ngoài. Khái niệm độc lập đôi khi cũng được dùng với nghĩa là bị điều khiển gián tiếp của một quốc gia khác có sức mạnh hơn.
 
Độc lập có thể là tình trạng ban đầu của một quốc gia mới xuất hiện, nhưng nó thường là một sự giải phóng từ sự thống trị. Độc lập cũng có thể nói theo nghĩa phủ định: là tình trạng không bị điều khiển, cai trị bởi một thế lực khác thông qua [[chủ nghĩa thực dân]], sự bành trướng hay [[chủ nghĩa đế quốc]]. Độc lập có thể giành được nhờ việc chống lại thực dân hóa (phi thực dân hóa) chống lại sự chia cắt.
Người dùng vô danh