Khác biệt giữa các bản “Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Nguyễn Huy Phan]], Thiếu tướng
* [[Nguyễn Văn Âu]], Thiếu tướng
* 1981-1988, [[Phạm Tử Dương]], Thiếu tướng (1990)
* Nguyễn Bắc Hùng
* Lê Xuân Thục, Đại tá
Người dùng vô danh