Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{Châu Âu}}
{{Nordic countries}}
{{Lãnh thổ không có chủ quyền ở châu Âu}}
{{Cộng đồng các nước Dân chủ}}
{{Liên Minh châu Âu}}
{{Hội đồng Bắc Âu}}
{{OECD}}
{{Tổ chức Thương mại Thế giới}}
{{OSCE}}
{{ASEM}}
{{Ủy hội châu Âu}}
 
[[Thể loại:Phần Lan| ]]