Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước”

Các nhà phê bình về lý thuyết (ví dụ, [[Ernest Mandel]] và [[Leo Kofler]]) đã tuyên bố rằng:
 
* Học thuyết ngụ ý sai rằng nhà nước bằng cách nào đó có thể vượt qua sự cạnh tranh giữatrong chủ bảnnghĩa tư bản, quy luật chuyểnvận động của chủ nghĩa tư bản và lực lượng thị trường nói chung, được cho là hủy bỏ hoạt động của quy luật giá trị.
* Học thuyết thiếukhông bấttính kỳđến tài khoảnsự phức tạp nào của cơ sở lớpgiai họccấp của nhà nước, và mối liên kết thực sự giữa chính phủ và giới tinh hoa. Nó đưamặc ranhiên thừa nhận một cấu trúc thốngđơn trịnhất nguyêncủa khốisự thống trị mà trong thực tế không tồn tại theo cách đó.
* Học thuyết không giải thích được sự nổi lên của hệ tư tưởng tân tự do trong tầng lớp kinh doanh, trong đó tuyên bố chính xác rằng một mục tiêu xã hội quan trọng nên làm giảm ảnh hưởng của nhà nước đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, chủ nghĩa neoliberal không phản đối việc làm cho các tiểu bang trở nên phụ thuộc vào mục đích của các tập đoàn lớn, trong cái được gọi là độc quyền do chính phủ cấp.
* Học thuyết không cho thấy rõ sự khác biệt giữa nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhà nước tư sản, ngoại trừ ở một nước xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản (hay đúng hơn là ủy ban trung ương) đóng vai trò chính trị hàng đầu. Trong trường hợp đó, bản chất giai cấp của nhà nước được xác định hoàn toàn theo chính sách của ủy ban trung ương đảng cầm quyền.
170

lần sửa đổi