Khác biệt giữa các bản “Phần Lan”

[[Tổng thống Phần Lan|Tổng thống]] là người đứng đầu nhà nước Phần Lan, được bầu cử với nhiệm kỳ 6 năm. Kể từ năm 1991, không vị tổng thống nào được tại nhiệm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Tổng thống phải là người Phần Lan. Các chính đảng có ít nhất 1 ghế trong quốc hội được quyền đề cử ứng viên tổng thống. Tuy nhiên bất cứ ai thu được hơn 20000 chữ ký cũng có thể ứng cử.
 
Tổng thống hiện tại là [[TarjaSauli HalonenNiinistö]]., nhậm bắtchức đầukể nhiệm kỳ thứ nhất vàotừ năm 20002012 và tái đắc cử vào nămtháng 2006.1 năm 2018 vịvới tổng thống thứ 11 và là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này62.7 Trước đó bà là bộ trưởng Bộ Ngoại giao% Phầnphiếu Lanbầu.
 
{| class="wikitable"
|-
| Sauli Väinämö Niinistö || 1948- || 2012-
|}
 
=== Ngoại giao ===
{{main|Quan hệ ngoại giao của Phần Lan}}