Khác biệt giữa các bản “Dao động”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
Nói tổng quát, mọi dao động tạo ra sóng sin đều có thể biểu diển bằng công thức toán của một [[Hàm số sóng]] thỏa mản một [[Phương trình đạo hàm]] được gọi là [[Phương trình sóng]]
: Phương trình dao động . <math>\frac{d^2f(t)}{dt^2} = -\omega f(t)</math>
: Sóng dao động ||. <math>f(t) = A \sin \omega t</math>
 
== Xem thêm ==
* [[Dao động tử điều hòa|Dao động điều hoà]]
Người dùng vô danh