Khác biệt giữa các bản “Quảng Ninh (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
*Huyện '''[[Quảng Ninh, Quảng Bình|Quảng Ninh]]''', tỉnh [[Quảng Bình]], [[Việt Nam]].
*Huyện '''[[Quảng Ninh, Triệu Khánh|Quảng Ninh]]''', thành phố [[Triệu Khánh]], tỉnh [[Quảng Đông]], [[Trung Quốc]].
*Xã '''Quảng Ninh''' thuộc, huyện [[Quảng Xương]], tỉnh [[Thanh Hóa]]., [[ Việt Nam]]
{{định hướng}}
[[zh:广宁]]
Người dùng vô danh