Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa thần bí”

không có tóm lược sửa đổi
n
*Hoàn toàn vô định với thế giới (Kaivalya trong vài trường phái Ấn Độ Giáo, kể cả Sakhya và Yoga, Jhana trong Phật giáo)
*Thoát khỏi vòng [[luân hồi]] (Moksha trong [[Kì na giáo]], [[Tích-khắc giáo]] và [[Ấn Độ Giáo]], [[Niết Bàn]] trong [[Phật Giáo]]).
*DeepBản intrinsicthể connectionsâu tothẳm ultimate realitykết nối với tính chân thật sau cùng (Satori trong [[Phật giáo Đại thừa]], [[Đạo đức|Đức]] trong [[Lão giáo]])
*Liên kết với [[Thần Linh]] ( Henosis trong [[Thuyết Tân Plato]] và hợp nhất với [[đại ngã]] (Brahma-Prapti) hoặc [[Phạm-Niết bàn]] (Brahma-Nirvana) trong Ấn Độ Giáo, fana trong [[Sufism|đạo Xufi]], buông xả trong Tích-Khắc Giáo)
*Phong thánh hoặc thánh hóa, hợp nhất với Thần Linh và [[thiên tính]] ( [[Công Giáo La Mã]] và [[Giáo Hội chính thống]]).