Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|19
|-
|10
|rowspan="2"|10
|align="left"|'''[[Sebastian Prödl]]'''
|2007–
|71
|4
|-
|rowspan="2"|1011
|align="left"|[[Johann Krankl]]
|1973–1985
Người dùng vô danh