Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan”

Không có tóm lược sửa đổi
|image_coat = Emblem of the Azerbaijan SSR.svg
|symbol_type = Quốc huy {{small|(1937–91)}}
|image_map = Soviet Union - Azerbaijan SSR.svg
|image_map_caption = Lãnh thổ Azerbaijan (đỏ) trong [[Liên Xô]].
|national_motto = {{nowrap|Бүтүн өлкәләрин пролетарлары, бирләшин {{small|([[tiếng Azerbaijan]])}}}}<br>[[Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!|Bütün ölkələrin proletarları, birləşin!]] {{small|([[chuyển tự]])}}<br>{{small|"Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!"}}