Khác biệt giữa các bản “AKM”

không có tóm lược sửa đổi
* {{flag|Liberia}}
* {{flag|Libya}}
* {{flag|Liên Xô}} : (thường dùng) và (tự sản xuất và rộng rãi khắp Thế giới và chuyển giao cho Quốc gia khác).
* {{flag|Litva}}
* {{flag|Macedonia}}
138

lần sửa đổi