Khác biệt giữa các bản “Kiên Giang”

*Ngày [[17 tháng 9]] năm [[2014]], Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số '''1676/QĐ-TTg''' công nhận huyện đảo Phú Quốc là đô thị loại II.<ref>[http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&org_group_id=0&org_id=0&type_group_id=0&category_id=0&type_id=0&filters=&document_id=176134 Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II]</ref>
 
Ngày [[11 tháng 9]] năm [[2018]], [[Ủy ban Thường vụ Quốc hội]] ban hành Quyết định về việc thành lập '''[[Hà Tiên|thành phố Hà Tiên]]''' trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị xã Hà Tiên.<ref>http://baodansinh.vn/kien-giang-thanh-lap-thanh-pho-moi-ha-tien-d80834.html</ref>
 
== Các đơn vị hành chính ==
Người dùng vô danh