Khác biệt giữa các bản “Hà Tiên”

 
Ngày [[17 tháng 9]] năm [[2012]], thị xã Hà Tiên được [[Bộ Xây dựng (Việt Nam)|Bộ Xây dựng]] công nhận là [[đô thị loại 3]] trực thuộc tỉnh [[Kiên Giang]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-839-QD-BXD-nam-2012-cong-nhan-thi-xa-Ha-Tien-tinh-Kien-Giang-vb147806.aspx Quyết định 839/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành]</ref>
 
Ngày [[11 tháng 9]] năm [[2018]] [[Ủy ban thườngThường vụ Quốc hội|Ủy ban thường vụ quốc hội]] họp phiên thứ 27 thống nhất thông qua Nghị quyết về thành lập [[Mỹ Đức, Hà Tiên|phường Mỹ Đức]], thuộc thị xã Hà Tiên và thành lập thành phố Hà Tiên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị xã Hà Tiên.<ref>{{chú thích web | url = https://thanhnien.vn/thoi-su/thanh-lap-thanh-pho-ha-tien-thuoc-tinh-kien-giang-1001995.html | tiêu đề = Thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang | author = | ngày = | ngày truy cập = 11 tháng 9 năm 2018 | nơi xuất bản = Báo Thanh Niên | ngôn ngữ = }}</ref>
 
'''Đường phố của thành phố Hà Tiên trước năm 1975'''
Người dùng vô danh