Khác biệt giữa các bản “Mỹ Đức (phường)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| vùng =
| tỉnh = [[Kiên Giang]]
| thịthành phố = [[Hà Tiên]]
| thành lập = 1998<ref>47/1998/NĐ-CP</ref> (thành lập xã), 2018 (thành lập phường)
| trụ sở UBND =
Người dùng vô danh