Khác biệt giữa các bản “Binh chủng Pháo binh, Quân đội nhân dân Việt Nam”

* Tư lệnh: [[Thiếu tướng]] [[Đỗ Tất Chuẩn]]
* Chính ủy: [[Thiếu tướng]] [[Hoàng Quang Thuận (thiếu tướng)|Hoàng Quang Thuận]]
* Phó lệnh kiêm Tham mưu trưởng: [[Đại tá]] [[Nguyễn Hồng Phong (đại tá)|Nguyễn Hồng Phong]]
*Phó tưPhóTư lệnh: [[Đại tá]] [[Nguyễn Hữu Phước (phó tư lệnh)|Nguyễn Hữu Phước]]
*Phó Chính ủy: [[Đại tá]] Nguyễn Đình Nam
 
==Cơ quan trực thuộc==