Khác biệt giữa các bản “Tạ Hữu Thanh”

không có tóm lược sửa đổi
ngang = 200|
chức vụ = [[Thanh tra Chính phủ (Việt Nam)|Tổng Thanh tra Chính phủ]]|
date1bắt đầu = [[tháng3 mười|tháng 10]] năm [[1995]] |
date2kết thúc = [[tháng8 bảy|tháng 78]] năm [[2002]]|
tiền nhiệm = [[Nguyễn Kỳ Cẩm]]|
kế nhiệm = [[Quách Lê Thanh]]|
Người dùng vô danh