Khác biệt giữa các bản “Phần Lan”

Đã lùi lại sửa đổi 42689414 của 58.186.220.220 (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 42689414 của 58.186.220.220 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
[[Quốc hội Phần Lan]] gồm một viện với 200 ghế. Năm 1928, luật quốc hội được thông qua. Nó đặt ra cơ cấu, trách nhiệm và cơ chế bầu cử quốc hội. Các thành viên trong quốc hội được bầu theo hình thức phổ thông đầu phiếu với nhiệm kỳ 4 năm. Theo hiến pháp, quốc hội bầu ra thủ tướng, sau đó được tổng thống bổ nhiệm vào nội các. Các bộ trưởng cũng được tổng thống bổ nhiệm dựa trên sự đề xuất của thủ tướng.Trong vài thập kỷ qua quyền lực của Tổng thống đã bị giảm bớt. Trong bản sửa đổi hiến pháp, có hiệu lực vào năm 1991 hoặc 1992 cùng với một hiến pháp mới được soạn thảo năm 2000, được sửa đổi vào năm 2012, Tổng thống đã dần dần trở thành một nhân vật mang tính nghi thức. Nhiều tổng thống đã từng là thủ tướng trước khi tiếp nhận chức tổng thống. [[Juha Sipilä]] là [[Thủ tướng Phần Lan]] hiện tại, đồng thời là chủ tịch [[Đảng Trung tâm Phần Lan]], một đảng [[Đạo trung dung|trung dung]].
 
Sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 1916 tháng 43 năm 20152003, các ghế trong quốc hội được phân chia như sau:
 
{| class="wikitable"
|-
! Đảng!! Số ghế!! Tăng/giảm!! % số ghế!! % phiếu bầu
|-
| Đảng Trung tâm
| <center>55</center>
| 49
| <center>+7</center>
|-
| <center>27.5</center>
| Đảng Người Phần Lan thực thụ (''Perussuomalaiset'')
| <center>24.7</center>
| 38
|-
|Đảng Liên minh dân tộc
| 37
|-
| Đảng Dân chủ xã hội
| <center>53</center>
| 34
| <center>+2</center>
| <center>26.5</center>
| <center>24.5</center>
|-
| Đảng Liên hiệpminh xanhdân tộc
| <center>40</center>
| 15
| <center>–6</center>
| <center>20.0</center>
| <center>18.6</center>
|-
| Liên minh cánh tả
| <center>19</center>
| 12
| <center>–1</center>
| <center>9.5</center>
| <center>9.9</center>
|-
| Đảng Liên minh dânhiệp tộcxanh
| <center>14</center>
| <center>+3</center>
| <center>7.0</center>
| <center>8.0</center>
|-
| Đảng Người Thụy Điển
| <center>8</center>
| 9
| <center>–3</center>
| <center>4.0</center>
| <center>4.6</center>
|-
| Liên đoàn Thiên chúa giáo
| <center>7</center>
| 5
| <center>–3</center>
| <center>3.5</center>
| <center>5.3</center>
|-
| Đảng Người Phần Lan thực thụ (''Perussuomalaiset'')
| <center>3</center>
| <center>+2</center>
| <center>1.5</center>
| <center>1.6</center>
|-
| Khác (đại diện tỉnh Åland)
| <center>1</center>
| 1
| <center>0</center>
| <center>0.5</center>
| <center>2.8</center>
|}
 
Cuộc bầu cử quốc hội kế tiếp diễn ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2007.
.
 
=== Tổng thống ===