Khác biệt giữa các bản “Cổ phiếu”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Cổ phiếu” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:48, ngày 18 tháng 10 năm 2017 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
[[Tập tin:B&O RR common stock.jpg|nhỏ|350px|'''Cổ phiếu''' của [[Baltimore]] và [[Ohio Railroad]] ở [[Hoa Kỳ|Mỹ]],<br> phát hành năm [[1903]]]]
[[Tập tin:Vocaandeela.jpg|nhỏ|350px|Cổ phiếu ngày 26/9/1606 của [[công ty Đông Ấn Hà Lan]]]]
{{Hóa tệ học}}
'''Cổ phiếu''' là giấy chứng nhận số tiền [[nhà đầu tư]] đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do [[công ty cổ phần]] phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận [[sở hữu|quyền sở hữu]] một hoặc một số [[cổ phần]] của công ty đó.