Khác biệt giữa các bản “Đồng Hới”

(→‎Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên: http://ibst.vn/DATA/nhyen/QCVN%2002-2009%20BXD%20So%20lieu%20tu%20nhien.pdf)
Ngày [[9 tháng 11]] năm [[1991]], chia xã Lý Ninh thành 2 phường: Bắc Lý và Nam Lý. Ngày [[4 tháng 8]] năm [[1992]], thành lập 2 phường Đồng Mỹ và Hải Đình từ một phần phường Đồng Phú.
 
Ngày [[30 tháng 5]] năm [[1998]], thành lập xã Thuận Đức trên cơ sở 4.322 ha diện tích tự nhiên và 2.412 nhân khẩu của phường Đồng Sơn; 206 ha diện tích tự nhiên và 238 nhân khẩu của phường Bắc Lý và 350 nhân khẩu của xã Đức Ninh đang xây dựng kinh tế mới ở phía Tây phường Đồng Sơn<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-34-1998-ND-CP-thanh-lap-xa-Thuan-Duc-thi-xa-Dong-Hoi-tinh-Quang-Binh-vb41745t11.aspx Nghị định 34/1998/NĐ-CP về việc thành lập xã Thuận Đức thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình]</ref>.
 
Ngày [[28 tháng 10]] năm [[2003]], thị xã Đồng Hới được công nhận là [[đô thị loại 3]].
Người dùng vô danh