Khác biệt giữa các bản “GRUB”

không có tóm lược sửa đổi
Người dùng có thể tự động cấu hình các hệ thống con GRUB. GRUB nạp cấu hình của nó lúc khởi động, cho phép thay đổi thời gian khởi động, chẳng hạn như việc lựa chọn [[Nhân hệ điều hành|hạt nhân]] khác nhau hoặc đĩa RAM ban đầu. Để kết thúc, GRUB cung cấp một [[giao diện dòng lệnh]] đơn giản, tương tự [[:en:Bash (Unix shell)|bash]],cho phép người dùng viết các trình tự khởi động mới một cách nhanh chóng, ngoài các danh sách thực đơn bình thường.
 
GRUB có tính cơ động cao. Nó hỗ trợ nhiều định dạng thực thi. Nó hỗ trợ tất cả các hệ thống tập tin Unix thường được sử dụng, [[hệ thống tập tin]] [[FAT]] và [[NTFS]] của Windows, và [[:en:Logical block addressing|logical block addressing]] (LBA, hay dịch theo tiếng Việt là phép gán mác khối dữ liệu ). GRUB cho phép người dùng xem nội dung của tập tin trên bất kỳ hệ thống tập tin được hỗ trợ.
 
GRUB có thể tải ảnh khởi động của hệ điều hành  từ mạng, do đó nó hỗ trợ các hệ thống không có ổ cứng. Nó cũng hỗ trợ giải nén tự động của các hình ảnh khởi động trước khi khởi động chúng. GRUB hỗ trợ các hệ điều hành mà không hỗ trợ đa khởi động, bằng cách sử dụng chuỗi tải. Nó sử dụng hai hoặc ba dòng của chuỗi lệnh để khởi động bất kỳ hệ thống [[DOS]], [[Windows]], [[Linux]], [[BSD]] hay [[Solaris (hệ điều hành)|Solaris]], làm cho nó rất dễ dàng để làm việc với nó. Chuỗi tải hỗ trợ các hệ điều hành tương tự [[Unix]] cũng đã tích hợp trong GRUB.
 
GRUB có thể được sử dụng với nhiều [[giao diện người dùng]]. Hầu hết các [[bản phân phối Linux]] tận dụng sự hỗ trợ của GRUB cho một giao diện đồ họa để cung cấp một trình đơn khởi động tùy chỉnh với một hình ảnh nền. Một sửa đổi giao diện văn bản của GRUB có thể sử dụng một liên kết nối tiếp để một thiết bị đầu cuối từ xa có thể truy cập vào các bộ nạp khởi động.
Một trong những phương pháp tiếp cận có thể cho boot loader là tải trực tiếp các ảnh của hạt nhân từ các sector ổ cứng đang sử dụng bởi hình ảnh thực tế hạt nhân, mà không có sự hiểu biết cơ bản hệ thống tập tin.  <span>Thông thường, cấp bổ sung gián tiếp là cần thiết, ở dạng bản đồ hoặc các bản đồ tập tin </span>&ndash;&nbsp;các file phụ trợ có chứa một danh sách các&nbsp;sector vật lý đang sử dụng bởi ảnh hạt nhân, cung cấp thông tin cho boot loader về nơi có thể tìm thấy những sector cơ sở của nhân hệ thống. Các bản đồ này cần được cập nhật mỗi lần nhân hệ thống bị thay đổi, ví dụ như nâng cấp hạt nhân hệ thống giải phân mảnh hệ thống file. Cũng như vậy, trong các trường hợp bản đồ thay đổi trên ổ đĩa vật lý, vị trí của chúng cũng cần được cập nhật vào mã MBR của boot loader, vì vậy các cơ chế khu vực gián tiếp tiếp tục làm việc. Điều này không phức tạp, nhưng nó yêu cầu phải sửa đổi bằng tay trong trường hợp bị sai trong ki cập nhật hệ thống.<ref name="boot-admin">{{Chú thích web|url=http://www-uxsup.csx.cam.ac.uk/pub/doc/suse/suse9.0/adminguide-9.0/node8.html|tiêu đề=Booting and Boot Managers|ngày truy cập = ngày 10 tháng 10 năm 2013 |nhà xuất bản=SuSE}}</ref>
 
Một cách khác là tạo một boot loader nhận biết được hệ thống file bên dưới, Hạt nhân như vậy được cấu hình và truy cập thông qua đường dẫn thực tế. Điều này yêu cầu boot loader cần chứa một trình điều khiển hệ thống file cho mỗi hệ thống file mà nó hỗ trợ, sonhư theyvậy cantrình bekhởi understoodđộng andsẽ accessed bythể thenhận bootbiết loader itself.tiếp cận dữ liệu. This approach eliminates the need for hardcoded locations of hard disk sectors and existence of map files, and does not require MBR updates after the kernel images are added or moved around. Cách Configurationtiếp ofcận anày bootcho loaderphép isloại storedbỏ incác aphần regularlập file,trình whichnhúng iskhông alsocần accessedthiết invào asector file system-awarecả waysự tocần obtainthiết bootcủa configurationsviệc beforephân theđịa actualchỉ bootingtập oftin, any kernelMBR images.(tức Master AsBoot aRecord) result,sẽ thekhông possibilitycần forphải thingscập tonhật golại wrongmỗi duringkhi variousảnh systemhạt updatesnhân ishệ significantlyđiều reduced.hành được Asthêm avào downside,trình suchkhởi bootđộng loaders have increased internal complexity andhoặc evenđược biggergỡ footprintsra.<ref name="boot-admin"/>
 
GNU GRUB sử dụng phương pháp thứ hai, bằng cách tìm hiểu các hệ thống tập tin cơ bản. Boot loader tự chia thành nhiều phần, cho phép nó phù hợp với các chương trình khởi động MBR.
60

lần sửa đổi