Khác biệt giữa các bản “1766”

==Sinh==
==Mất==
14/7 : [[Kế Hoàng hậu|Kế Hoàng Hậu]] Ô Lạp Na Lạp thị : là một phi tần rất được sủng ái của [[Càn Long]]. Nhưng sau chuyến du hành Nam tuần, bà lại bị thất sủng một cách đột ngột. Đây được coi là một bí ẩn lớn trong lịch sử Đại Thanh.
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh