Khác biệt giữa các bản “IOS”

không có tóm lược sửa đổi
Để phát hành phần mềm, nhà phát triển phải đăng ký 1 tài khoản Developer để được cấp phép phát hành phần mềm. Apple có thu phí cho loại tài khoản Developer này.
 
== HistoryLịch sử của iOS ==
{{multiple image
| direction = horizontal
}}
 
InNăm 2005, whenkhi [[Steve Jobs]] beganbắt planningđầu thelên kế hoạch cho [[iPhone]] đời đầu, heông hadđã a choicenhững tosự eitherlựa chọn cho các sản phẩm khác của [[Apple]] như "shrinkthu thenhỏ [[Mac]], whichđó wouldsẽ be anmột epickỳ feattích ofhoành tráng về kỹ engineeringthuật, orhoặc enlargephóng theto iPod". Jobs favoredđã theủng formerhộ approachcách buttiếp pittedcận thetrước đây nhưng đã lật đổ [[Macintosh]] and [[iPod]] teams, leddẫn byđầu bởi [[Scott Forstall]] and [[Tony Fadell]], respectivelytương ứng, againstchống eachlại othernhau introng anmột internalcuộc competitionthi nội bộ, withvới Forstall winningchiến bythắng creatingbằng thecách iPhonetạo OSra hệ điều hành iPhone. TheQuyết decisionđịnh enablednày thecho successphép ofthành thecông của iPhone asnhư amột platformnền fortảng third-partycho developerscác [[nhà phát triển]] [[bên thứ ba]]: usingsử adụng well-knownhệ desktopđiều operatinghành systemmáy astính itsđể basisbàn allowednổi thetiếng many third-party Macsở developerscủa to writecho softwarephép fornhiều thenhà iPhonephát withtriển minimalMac retrainingcủa bên thứ ba viết phần mềm cho iPhone. Forstall wascũng alsochịu responsibletrách fornhiệm creatingtạo ara một [[softwarebộ phát triển developmentphần kitmềm]] forcho programmerscác tolập buildtrình iPhoneviên apps,để asxây welldựng ascác anứng [[Appdụng StoreiPhone, cũng như một (iOS)|App Store]] withintrong [[iTunes]].<ref>{{cite web |first1=Adam |last1=Satariano |first2=Peter |last2=Burrows |first3=Brad |last3=Stone |title=Scott Forstall, the Sorcerer's Apprentice at Apple |url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-10-12/scott-forstall-the-sorcerers-apprentice-at-apple |website=[[Bloomberg Businessweek]] |publisher=[[Bloomberg L.P.]] |date=October 14, 2011 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170407032342/https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-10-12/scott-forstall-the-sorcerers-apprentice-at-apple |archivedate=April 7, 2017 |df=mdy-all }}</ref><ref>{{cite web |first=Arnold |last=Kim |title=Scott Forstall's Personality, Origins of iOS, and Lost iPhone 4 Prototype |url=https://www.macrumors.com/2011/10/13/scott-forstalls-personality-origins-of-ios-and-lost-iphone-4-prototype/ |website=[[MacRumors]] |date=October 12, 2011 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170402081118/https://www.macrumors.com/2011/10/13/scott-forstalls-personality-origins-of-ios-and-lost-iphone-4-prototype/ |archivedate=April 2, 2017 |df=mdy-all }}</ref>
 
TheHệ operatingđiều systemhành was unveiledchiếc withiPhone theđời iPhoneđầu atvẫn thecòn là bí ẩn cho đến [[MacworldHội Conferencethảo & Expotriển lãm công nghệ Macworld]] ontháng January1 9,năm 2007, andvà được phát hành chính releasedthức invào Junetháng of6 thatnăm yearđó.<ref>{{cite web |first=Owen |last=Thomas |title=Apple: Hello, iPhone |url=http://money.cnn.com/2007/01/09/technology/apple_jobs/ |website=CNN Money |publisher=[[CNN]] |date=January 9, 2007 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170402081508/http://money.cnn.com/2007/01/09/technology/apple_jobs/ |archivedate=April 2, 2017 |df=mdy-all }}</ref><ref>{{cite web |first=Lisa |last=Eadicicco |title=Watch Steve Jobs Unveil the First iPhone 10 Years Ago Today |url=http://time.com/4628515/steve-jobs-iphone-launch-keynote-2007/ |website=[[Time (magazine)|Time]] |date=January 9, 2017 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170402080922/http://time.com/4628515/steve-jobs-iphone-launch-keynote-2007/ |archivedate=April 2, 2017 |df=mdy-all }}</ref><ref>{{cite web |first=Mathew |last=Honan |title=Apple unveils iPhone |url=http://www.macworld.com/article/1054769/smartphones/iphone.html |website=[[Macworld]] |publisher=[[International Data Group]] |date=January 9, 2007 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170126161949/http://www.macworld.com/article/1054769/smartphones/iphone.html |archivedate=January 26, 2017 |df=mdy-all }}</ref> At the time of its unveiling in January, Steve Jobs claimed: "iPhone runs OS X" and runs "desktop applications",<ref>{{cite web |first=Ryan |last=Block |authorlink=Ryan Block |title=Live from Macworld 2007: Steve Jobs keynote |url=https://www.engadget.com/2007/01/09/live-from-macworld-2007-steve-jobs-keynote/ |website=[[Engadget]] |publisher=[[AOL]] |date=January 9, 2007 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170324084725/https://www.engadget.com/2007/01/09/live-from-macworld-2007-steve-jobs-keynote/ |archivedate=March 24, 2017 |df=mdy-all }}</ref><ref>{{cite web |first=Mic |last=Wright |title=The original iPhone announcement annotated: Steve Jobs’ genius meets Genius |url=https://thenextweb.com/apple/2015/09/09/genius-annotated-with-genius/ |website=The Next Web |date=September 9, 2015 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170401232647/https://thenextweb.com/apple/2015/09/09/genius-annotated-with-genius/ |archivedate=April 1, 2017 |df=mdy-all }}</ref> but at the time of the iPhone's release, the operating system was renamed "iPhone OS".<ref>{{cite web |title=iOS: A visual history |url=https://www.theverge.com/2011/12/13/2612736/ios-history-iphone-ipad |website=[[The Verge]] |publisher=[[Vox Media]] |date=September 16, 2013 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170412015548/http://www.theverge.com/2011/12/13/2612736/ios-history-iphone-ipad |archivedate=April 12, 2017 |df=mdy-all }}</ref> Initially, third-party native applications were not supported. Jobs' reasoning was that developers could build [[web application]]s through [[Safari (web browser)|the Safari web browser]] that "would behave like native apps on the iPhone".<ref>{{cite web |first=Antone |last=Gonsalves |title=Apple Launches iPhone Web Apps Directory |url=http://www.informationweek.com/apple-launches-iphone-web-apps-directory/d/d-id/1060220 |website=[[InformationWeek]] |publisher=[[UBM plc]] |date=October 11, 2007 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170220092434/http://www.informationweek.com/apple-launches-iphone-web-apps-directory/d/d-id/1060220 |archivedate=February 20, 2017 |df=mdy-all }}</ref><ref>{{cite web |title=Jobs’ original vision for the iPhone: No third-party native apps |url=https://9to5mac.com/2011/10/21/jobs-original-vision-for-the-iphone-no-third-party-native-apps/ |website=9to5Mac |date=October 21, 2011 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170401233112/https://9to5mac.com/2011/10/21/jobs-original-vision-for-the-iphone-no-third-party-native-apps/ |archivedate=April 1, 2017 |df=mdy-all }}</ref> In October 2007, Apple announced that a native [[Software development kit|Software Development Kit (SDK)]] was under development and that they planned to put it "in developers' hands in February".<ref>{{cite web |first=Nik |last=Fletcher |title=Apple: "we plan to have an iPhone SDK in developers' hands in February" |url=https://www.engadget.com/2007/10/17/apple-we-plan-to-have-an-iphone-sdk-in-developers-hands-in-fe/ |website=[[Engadget]] |publisher=[[AOL]] |date=October 17, 2007 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170402080846/https://www.engadget.com/2007/10/17/apple-we-plan-to-have-an-iphone-sdk-in-developers-hands-in-fe/ |archivedate=April 2, 2017 |df=mdy-all }}</ref><ref>{{cite web |first=Daniel |last=Eran Dilger |title=Nine Years of Apple's iOS SDK generated $60 billion, 1.4 million jobs |url=http://appleinsider.com/articles/17/03/07/nine-years-of-apples-ios-sdk-generated-60-billion-14-million-jobs |website=AppleInsider |date=March 7, 2017 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170402081011/http://appleinsider.com/articles/17/03/07/nine-years-of-apples-ios-sdk-generated-60-billion-14-million-jobs |archivedate=April 2, 2017 |df=mdy-all }}</ref><ref>{{cite web |first=Philip |last=Elmer-DeWitt |title=Steve Jobs: Apple Will Open iPhone to 3rd Party Apps in February |url=http://fortune.com/2007/10/17/steve-jobs-apple-will-open-iphone-to-3rd-party-apps-in-february/ |website=[[Fortune (magazine)|Fortune]] |publisher=[[Time Inc.]] |date=October 17, 2007 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170402080842/http://fortune.com/2007/10/17/steve-jobs-apple-will-open-iphone-to-3rd-party-apps-in-february/ |archivedate=April 2, 2017 |df=mdy-all }}</ref> On March 6, 2008, Apple held a press event, announcing the iPhone SDK.<ref>{{cite web |first=Ryan |last=Block |authorlink=Ryan Block |title=Live from Apple's iPhone SDK press conference |url=https://www.engadget.com/2008/03/06/live-from-apples-iphone-press-conference/ |website=[[Engadget]] |publisher=[[AOL]] |date=March 6, 2008 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170127165446/https://www.engadget.com/2008/03/06/live-from-apples-iphone-press-conference/ |archivedate=January 27, 2017 |df=mdy-all }}</ref><ref>{{cite web |first1=Jim |last1=Dalrymple |first2=Jason |last2=Snell |title=Apple: iPhone SDK, enterprise announcement next week |url=http://www.macworld.com/article/1132275/sdk.html |website=[[Macworld]] |publisher=[[International Data Group]] |date=February 27, 2008 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170402081039/http://www.macworld.com/article/1132275/sdk.html |archivedate=April 2, 2017 |df=mdy-all }}</ref>
 
The [[App Store (iOS)|iOS App Store]] was opened on July 10, 2008 with an initial 500 applications available.<ref>{{cite web |first=Thomas |last=Ricker |title=Jobs: App Store launching with 500 iPhone applications, 25% free |url=https://www.engadget.com/2008/07/10/jobs-app-store-launching-with-500-iphone-applications-25-free/ |website=[[Engadget]] |publisher=[[AOL]] |date=July 10, 2008 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170330012936/https://www.engadget.com/2008/07/10/jobs-app-store-launching-with-500-iphone-applications-25-free/ |archivedate=March 30, 2017 |df=mdy-all }}</ref> This quickly grew to 3,000 in September 2008,<ref>{{cite web |title=App Store Downloads Top 100 Million Worldwide |url=https://www.apple.com/pr/library/2008/09/09App-Store-Downloads-Top-100-Million-Worldwide.html |website=Apple Press Info |publisher=[[Apple Inc.]] |date=September 9, 2008 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170401111744/http://www.apple.com/pr/library/2008/09/09App-Store-Downloads-Top-100-Million-Worldwide.html |archivedate=April 1, 2017 |df=mdy-all }}</ref> 15,000 in January 2009,<ref>{{cite web |first=Rik |last=Myslewski |title=iPhone App Store breezes past 500 million downloads |url=https://www.theregister.co.uk/2009/01/16/half_billion_iphone_apps/ |website=[[The Register]] |publisher=Situation Publishing |date=January 16, 2009 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170505165333/http://www.theregister.co.uk/2009/01/16/half_billion_iphone_apps/ |archivedate=May 5, 2017 |df=mdy-all }}</ref> 50,000 in June 2009,<ref>{{cite web |first=MG |last=Siegler |title=State Of The iPhone Ecosystem: 40 Million Devices and 50,000 Apps |url=https://techcrunch.com/2009/06/08/40-million-iphones-and-ipod-touches-and-50000-apps/ |website=[[TechCrunch]] |publisher=[[AOL]] |date=June 8, 2009 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090610235745/http://www.techcrunch.com/2009/06/08/40-million-iphones-and-ipod-touches-and-50000-apps/ |archivedate=June 10, 2009 |df=mdy-all }}</ref> 100,000 in November 2009,<ref>{{cite web |first=Dan |last=Moren |title=App Store officially passes 100,000 app mark |url=http://www.macworld.com/article/1143641/appstore_100000.html |website=[[Macworld]] |publisher=[[International Data Group]] |date=November 4, 2009 |accessdate=March 29, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170330013112/http://www.macworld.com/article/1143641/appstore_100000.html |archivedate=March 30, 2017 |df=mdy-all }}</ref><ref>{{cite web |first=Dan |last=Frommer |title=iPhone App Store Passes 100,000 Apps |url=http://www.businessinsider.com/iphone-app-store-passes-100000-apps-2009-11 |website=[[Business Insider]] |publisher=[[Axel Springer SE]] |date=November 4, 2009 |accessdate=March 29, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170330000058/http://www.businessinsider.com/iphone-app-store-passes-100000-apps-2009-11 |archivedate=March 30, 2017 |df=mdy-all }}</ref> 250,000 in August 2010,<ref>{{cite web |first=Matt |last=Brian |title=Apple’s App Store Now Features 250,000 Apps |url=https://thenextweb.com/mobile/2010/08/28/apples-app-store-now-features-250000-apps/ |website=The Next Web |date=August 28, 2010 |accessdate=March 29, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170329233606/https://thenextweb.com/mobile/2010/08/28/apples-app-store-now-features-250000-apps/ |archivedate=March 29, 2017 |df=mdy-all }}</ref><ref>{{cite web |first=Philip |last=Elmer-DeWitt |title=Apple App Store: 250,000 and counting |url=http://fortune.com/2010/08/28/apple-app-store-250000-and-counting/ |website=[[Fortune (magazine)|Fortune]] |publisher=[[Time Inc.]] |date=August 28, 2010 |accessdate=March 29, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170330000653/http://fortune.com/2010/08/28/apple-app-store-250000-and-counting/ |archivedate=March 30, 2017 |df=mdy-all }}</ref> 650,000 in July 2012,<ref>{{cite web |first=Jordan |last=Crook |title=Apple App Store Hits 650,000 Apps: 250,000 Designed For iPad, $5.5B Paid Out To Devs |url=https://techcrunch.com/2012/07/24/apple-app-store-hits-650000-apps-250000-designed-for-ipad-5-5b-paid-out-to-devs/ |website=[[TechCrunch]] |publisher=[[AOL]] |date=July 24, 2012 |accessdate=March 29, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170330014047/https://techcrunch.com/2012/07/24/apple-app-store-hits-650000-apps-250000-designed-for-ipad-5-5b-paid-out-to-devs/ |archivedate=March 30, 2017 |df=mdy-all }}</ref> 1 million in October 2013,<ref>{{cite web |first=Nathan |last=Ingraham |title=Apple announces 1 million apps in the App Store, more than 1 billion songs played on iTunes radio |url=https://www.theverge.com/2013/10/22/4866302/apple-announces-1-million-apps-in-the-app-store |website=[[The Verge]] |publisher=[[Vox Media]] |date=October 22, 2013 |accessdate=March 29, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170512171633/https://www.theverge.com/2013/10/22/4866302/apple-announces-1-million-apps-in-the-app-store |archivedate=May 12, 2017 |df=mdy-all }}</ref><ref>{{cite web |first=Seth |last=Fiegerman |title=Apple's App Store Tops 1 Million Apps |url=http://mashable.com/2013/10/22/apple-app-store-1-million/ |website=[[Mashable]] |date=October 22, 2013 |accessdate=March 29, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170330012049/http://mashable.com/2013/10/22/apple-app-store-1-million/ |archivedate=March 30, 2017 |df=mdy-all }}</ref> 2 million in June 2016,<ref name="The Verge 2 million">{{cite web |first=Jordan |last=Golson |title=Apple’s App Store now has over 2 million apps |url=https://www.theverge.com/2016/6/13/11922926/apple-apps-2-million-wwdc-2016 |website=[[The Verge]] |publisher=[[Vox Media]] |date=June 13, 2016 |accessdate=March 29, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170210135527/http://www.theverge.com/2016/6/13/11922926/apple-apps-2-million-wwdc-2016 |archivedate=February 10, 2017 |df=mdy-all }}</ref><ref>{{cite web |first=Kellen |last=Beck |title=Apple's App Store now has over 2 million apps |url=http://mashable.com/2016/06/13/apple-wwdc-apps/ |website=[[Mashable]] |date=June 13, 2016 |accessdate=March 29, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170330012051/http://mashable.com/2016/06/13/apple-wwdc-apps/ |archivedate=March 30, 2017 |df=mdy-all }}</ref><ref>{{cite web |first=Erin |last=Carson |title=Apple by the numbers: 2 million apps, 15 million Apple Music subscribers |url=https://www.cnet.com/uk/news/apple-by-the-numbers-2-million-apps15-million-apple-music-subscribers10-billion-icloud-documents/ |website=[[CNET]] |publisher=[[CBS Interactive]] |date=June 13, 2016 |accessdate=March 29, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170330014530/https://www.cnet.com/uk/news/apple-by-the-numbers-2-million-apps15-million-apple-music-subscribers10-billion-icloud-documents/ |archivedate=March 30, 2017 |df=mdy-all }}</ref> and 2.2 million in January 2017.<ref>{{cite web |first=Lauren |last=Goode |title=Apple's App Store just had the most successful month of sales ever |url=https://www.theverge.com/2017/1/5/14173328/apple-december-2016-app-store-record-phil-schiller |website=[[The Verge]] |publisher=[[Vox Media]] |date=January 5, 2017 |accessdate=March 29, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170128232821/http://www.theverge.com/2017/1/5/14173328/apple-december-2016-app-store-record-phil-schiller |archivedate=January 28, 2017 |df=mdy-all }}</ref><ref>{{cite web |first=Larry |last=Dignan |title=Apple's App Store 2016 revenue tops $28 billion mark, developers net $20 billion |url=http://www.zdnet.com/article/apples-app-store-2016-revenue-tops-28-billion-mark-developers-net-20-billion/ |website=[[ZDNet]] |publisher=[[CBS Interactive]] |date=January 5, 2017 |accessdate=March 29, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170330055612/http://www.zdnet.com/article/apples-app-store-2016-revenue-tops-28-billion-mark-developers-net-20-billion/ |archivedate=March 30, 2017 |df=mdy-all }}</ref> {{As of|2016|3}}, 1 million apps are natively compatible with the [[iPad]] tablet computer.<ref>{{cite web |first=Jacob |last=Kastrenakes |title=There are now 1 million iPad apps |url=https://www.theverge.com/2016/3/21/11277804/1-million-ipad-apps |website=[[The Verge]] |publisher=[[Vox Media]] |date=March 21, 2016 |accessdate=April 1, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170330011925/http://www.theverge.com/2016/3/21/11277804/1-million-ipad-apps |archivedate=March 30, 2017 |df=mdy-all }}</ref> These apps have collectively been downloaded more than 130 billion times.<ref name="The Verge 2 million"/> App intelligence firm Sensor Tower has estimated that the App Store will reach 5 million apps by the year 2020.<ref>{{cite web |first=Sarah |last=Perez |title=App Store to reach 5 million apps by 2020, with games leading the way |url=https://techcrunch.com/2016/08/10/app-store-to-reach-5-million-apps-by-2020-with-games-leading-the-way/ |website=[[TechCrunch]] |publisher=[[AOL]] |date=August 10, 2016 |accessdate=March 29, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170330003410/https://techcrunch.com/2016/08/10/app-store-to-reach-5-million-apps-by-2020-with-games-leading-the-way/ |archivedate=March 30, 2017 |df=mdy-all }}</ref>
60

lần sửa đổi