Khác biệt giữa các bản “Thành phố (Việt Nam)”

* [[Cam Ranh]] hợp nhất với huyện [[Cam Lâm]] tỉnh [[Khánh Hòa]] trở thành [[Cam Ranh|huyện Cam Ranh]] trực thuộc tỉnh [[Phú Khánh]]
* Thành lập thành phố [[Biên Hòa]] năm 1976 trực thuộc tỉnh [[Đồng Nai]].
Như vậy đến trước năm [[1986]], Việt Nam có 3 thành phố trực thuộc trung ương: [[Hà Nội]], [[Hải Phòng]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]] và 11 thành phố trực thuộc tỉnh: [[Thái Nguyên (thành phố)|Thái Nguyên]], [[Việt Trì]], [[Nam Định (thành phố)|Nam Định]], [[Vinh]], [[Huế]], [[Đà Nẵng]], [[Nha Trang]], [[Đà Lạt]], [[Biên Hòa]], [[Cần Thơ (thành phố trực thuộc tỉnh)|Cần Thơ]] và [[Mỹ Tho (thành phố)|Mỹ Tho]].
 
=== Giai đoạn 1986 đến nay ===
Người dùng vô danh