Khác biệt giữa các bản “Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều tháng 5 năm 2018”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{For|the other 2018 summits|April 2018 inter-Korean summit|September 2018 inter-Korean summit}} {{Infobox summit meeting | name = Hội nghị thượng…”)
 
{{For|các hội nghị thượng đỉnh khác năm 2018|Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều tháng 4 năm 2018|Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều tháng 9 năm 2018}}
{{For|the other 2018 summits|April 2018 inter-Korean summit|September 2018 inter-Korean summit}}
{{Infobox summit meeting
| name = Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều tháng 5 năm 2018 <br>{{font|size=95%|South Korea: {{lang|ko|2018년 남북정상회담}}<br>North Korea: {{lang|ko|2018년 북남수뇌상봉}}}}
Người dùng vô danh