Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Liên kết ngoài”

==== Liên kết đến [[YouTube]], [[Google Video]] và các site tương tự====
Không có quy định cấm chung đối với liên kết đến các site này trừ khi liên kết đó vi phạm hướng dẫn ở trang này. Xem [[Wikipedia:Bản quyền]] cho việc cấm liên kết đến các trang vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.
con chim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!♥
 
==Tránh thiên lệch quá mức về một quan điểm cụ thể==
Người dùng vô danh