Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Kỷ Đệ Tứ”

không có tóm lược sửa đổi
! style="background:rgb(255,251,240);" | [[Thế Holocen|Holocen]]
|-
| style="background:rgb(255,247,176);text-align:center;font-size: 90%;" | [[tầng Gelasia|Gelasia*]] | [[tầng Calabria|Calabria]] | [[tầng IoniaChiba|IoniaChiba (Trung Pleistocen)]] | [[tầng Tarantia|Tarantia (Thượng Pleistocen)]] || style="background:rgb(255,251,240);text-align:center;font-size: 90%;" | [[tầng Greenland|Greenland]] | [[tầng Northgrip|Northgrip]] | [[tầng Meghalaya|Meghalaya]]
|-
! style="background:rgb(255,255,255);" colspan="3" | <small>Kỷ/Hệ đệ Tứ của INQUA đặt tầng Gelasia trong Pleistocen.<br>Phân đại Đệ Tứ của ICS trước đây đặt tầng này trong [[thế Pliocen|Pliocen]].<br>Từ 30-6-2009 cũng đặt tầng này trong Pleistocen</small>