Khác biệt giữa các bản “Đắc nhân tâm”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Tóm tắt nội dung==
:Quyển sách đưa ra các lời khuyên về cách thức cư xử, [[ứng xử]] và [[giao tiếp]] với mọi người để đạt được thành công trong cuộc sống
(theo bản dịch của dịch giả [[Nguyễn Hiến Lê]])
 
:(theo bản dịch của dịch giả [[Nguyễn Hiến Lê]])
===Phần I. Những thuật căn bản để dẫn đạo người===
Chương 1. Muốn lấy mật đừng phá tổ ong
277

lần sửa đổi