Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mazurek Dąbrowskiego”

Không có tóm lược sửa đổi
 
::''Điệp khúc''
==Lời Việt==
===Lời 1===
:Ba Lan không gục ngã,
:Chúng ta vẫn còn nơi đây.
:Những nơi quân thù đã chiếm,
:Chúng ta sẽ dành lại được.
 
::''Điệp khúc'':
::Tiến lên, tiến lên, Dąbrowski,
::Từ đất Ý đến Ba Lan,
::Dưới sự lãnh đạo của Người
::Tổ quốc ta nhất định thống nhất.
===Lời 2===
:Từ Wisla đến Warta,
:Chẳng làm khó được chúng ta.
:Napoléon vĩ đại đã tiếp sức cho chúng ta,
:Lòng dũng cảm nơi chiến tuyến.
 
::''Điệp khúc'':
===Lời 3===
:Noi gương anh hùng Crarniecki
:Đánh đuổi quân xâm lược Thụy Điển.
:Chúng ta băng qua biển rộng,
:Để cứu quê hương chúng ta.
 
::''Điệp khúc'':
===Lời 4===
:Người cha mái đầu tóc bạc,
:Tiẽn con ra trận trong nước mắt.
:"Nghĩa vụ thiêng liêng của các con,
:Là đánh cho sạch bọn hung tàn".
 
::''Điệp khúc'':
 
==Tham khảo==