Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dãy núi Ural”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Tham khảo==
{{tham khảo}}Bài 12{{Sơ khai địa lý}}
{{Geobox|Dãy núi
|name=Dãy núi Ural