Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mazurek Dąbrowskiego”

==Lời Việt==
===Lời 1===
:Ba Lan khôngchưa gụcmất ngãđâu,
:Chúng ta vẫn còn nơi đây.
:Những nơi quân thù đã chiếm,
::Dưới sự lãnh đạo của Người
::Tổ quốc ta nhất định thống nhất.
 
===Lời 2===
:Từ Wisla đến Warta,