Mở trình đơn chính

Các thay đổi

== Mất ==
* [[1832]] – Sir [[Walter Scott]], tiểu thuyết gia và thi hoàn người [[Scotland]] (s. [[1771]])
*[[2018]] - [[Trần Đại Quang]] - Chủ tịch nước [[Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam]] (s. [[1956]])
 
== Những ngày lễ và kỷ niệm ==