Khác biệt giữa các bản “Hoàng Thế Thiện”

không có tóm lược sửa đổi
|tham chiến=[[Trận Bàu Bàng, 1965|Trận Bàu Bàng]]<br>[[Chiến dịch Đắk Tô - Tân Cảnh (1967)|Chiến dịch Đắc Tô I]]<br>[[Chiến dịch Lam Sơn 719|Chiến dịch Đường 9 Nam Lào]]<br>[[Trận Xuân Lộc|Chiến dịch Xuân Lộc]]<br>[[Chiến dịch Hồ Chí Minh]]
|khen thưởng= [[Tập tin:Hchcm.JPG|24px|link=]][[Tập tin:Military Exploit Order.png|30px|link=]][[Tập tin:Military Exploit Order.png|30px|link=]][[Tập tin:Huan-chuong-Chien-thang.jpg|24px|link=]]<br>[[Huân chương Hồ Chí Minh]]<br>[[Huân chương Độc lập]] hạng nhất<br> 2 [[Huân chương Quân công]] hạng nhất <br> [[Huân chương Chiến thắng]] hạng nhất<br>2 [[Huân chương Kháng chiến]] hạng nhất <br>[[Huân chương Chiến công]] hạng nhất<br>[[Huân chương Quân công Giải phóng]] hạng ba<br>...
|công việc khác=Thứ trưởng [[Bộ Quốc phòng]]<br>Trưởng ban B.68 Trung ương Đảng<br>Thứ trưởng thứ nhất [[Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Việt Nam)|Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội]]<br>Thứ trưởng thường trực [[Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Việt Nam)|Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội]]<br>Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương [[Mặt trận Tổ quốc Việt Nam]]<br>Chủ tịch danh dự [[Làng trẻ em SOS]] Việt Nam
|Mất=
}}