Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Thể thao châu Âu năm 2000”

Trang mới: “{{Year by category | m = 2 | c = 0 | d = 0 | y = 0 | cat = Thể thao châu Âu năm | sortkey = thể thao | parent = Thể thao châu Âu theo năm | subcat = C…”
(Trang mới: “{{Year by category | m = 2 | c = 0 | d = 0 | y = 0 | cat = Thể thao châu Âu năm | sortkey = thể thao | parent = Thể thao châu Âu theo năm | subcat = C…”)
(Không có sự khác biệt)