Khác biệt giữa các bản “Tôn hoàng hậu (Minh Tuyên Tông)”

Hiếu Cung Chương hoàng hậu mang [[họ Tôn]] (孫氏), sinh ngày [[6 tháng 2]] (âm lịch) vào năm đầu Kiến Văn, người [[Trân Bình]], [[Sơn Đông]]. Cha bà là Vĩnh Thành huyện chủ bộ [[Tôn Trung]] (孙忠), sau tặng tước ''Hội Xương bá'' (會昌伯).
 
Tôn thị từ nhỏ được tả dung mạo mĩ lệ, thông hiểu lễ giáo. Bành Thành bá phu nhân, mẹ của [[Trương hoàng hậu (Minh Nhân Tông)|Thành Hiếu VănTrương hoàng hậu]] là người cùng quê Trâu Bình, hay ra vào cung cấm, tiến cử Tôn thị cho con trưởng Chu Chiêm Cơ. [[Minh Thành Tổ]] Chu Đệ cho phép TừTrương hoàng hậu nuôi dưỡng Tôn thị trong cung. Bấy giờ, bà cùng Hoàng thái tôn Chu Chiêm Cơ tình cảm rất thâm hậu.
 
== Phi tần sau lập Hậu ==